SPLOT_Aligator_1 (foto. Natalia Poniatowska).jpg

Rozwój Marki

Zakres działań

  • opracowanie strategii rozwoju marki

  • opracowanie planu działań wdrożenia strategii

  • zarządzanie projektami

  • opracowanie budżetu projektu

  • przygotowanie marki do wejścia w inne segmenty rynku

  • budowanie relacji biznesowych i świadomości marki z segmentami: home, contract

  • budowanie relacji biznesowych i świadomości marki wśród Architektów 

  • opracowanie procesów

  • pomoc w pozyskiwaniu środków do realizacji projektów

  • research & development w poszukiwaniu innowacji

Biznes

Najważniejszy jest odpowiedni timing, zrozumienie zasobów

i możliwości jakie daje rynek

w danym momencie

oraz będzie dawał

w przyszłości.

Warto czerpać inspiracje

z innych branż oraz być otwartym na różne źródła informacji,

by w sposób optymalny definiować i projektować model biznesowy swojej firmy.

Portfolio

Portfolio produktowe powinno być zaprojektowane tak,

by idealnie odpowiadać

na potrzeby segmentów rynku, do których zamierza dotrzeć. Jego ciągły monitoring

oraz optymalizacja są kluczowe dla rozwoju sprzedaży na poziomie produktowym.

Kwantyfikacja

Żyjemy w czasach gdzie najważniejszym zasobem staje się informacja. Jeśli da się ją kwantyfikować,

można w relatywnie łatwy sposób zacząć zarządzać rzeczywistością, a przynajmniej czynnikami mającymi

na nią wpływ.

Innowacja

XXI wiek to czas nadprodukcji oraz ogromnej konkurencji na rynku, ale i i niesamowitego rozwoju. Tylko produkty posiadające znamiona innowacji będą liczyły się

na dłuższą metę na bardzo dynamicznie zmieniającym się rynku. Innowacja nie musi być jednak tylko produktowa.

To może być model biznesowy, usługi lub odpowiedź

na potrzeby, których jeszcze nikt nie opracował.